คุณลักษณะของวิทยุสื่อสาร

คุณลักษณะของวิทยุสื่อสาร

         ในปัจจุบันการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งานถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะต้องซื้อให้เหมาะกับงานที่ใช้ โดยในปัจจุบันตามท้องตลาดจะมีหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น หลายราคา ซึ่งการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารตามท้องตลาดจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะแต่ละยี่ห้อมาตรฐานการใช้งานแตกต่างกัน โดยจะมาดูกันว่าแต่ละยี่ห้อมีคุณลักษณะอย่างไร

  • ICOM มาจาก INOUE COMMUNICATION EQUIPMENT CORP. ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น icom Incorated เรียกย่อๆว่า Icom Inc. ชื่อ Icom ซึ่งก่อตั้งโดย นาย Tokuzo Inoue ตั้งอยู่เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสินค้าของ ICOM มีดังนี้

                       1.วิทยุเคลื่อนที่บนบกและในรถยนต์

                       2.วิทยุการบิน

                       3.วิทยุทางทะเล

                       4.วิทยุสมัครเล่น

                       5.วิทยุเครื่องรับ

  • YAESU ก่อตั้งโดยนาย Sako Hasegawa เป็นนักวิทยุสมัครเล่น โดยมีสัญญาณเรียกขาน คือ JA1MP ในกรุงโตเกียว ใช้ชื่อว่า Yaesu Musen Co.Ltd. ช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตและพัฒนาวิทยุสมัครเล่นและวิทยุทางการค้าสำหรับตลาดภายในประเทศญี่ปุ่นแต่ที่สร้างชื่อให้ Yaesu เป็นยี่ห้อระดับ นานาชาติ คือ การผลิตวิทยุในรายการผลิต “F” ในปี 1965 ทำให้ Yaesu เป็นชื่อที่มีความนิยมมากตั้งแต่ปี 1970 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Vertex Standard Co.,Ltd. ใน ปี2000 สินค้า Vertex Standard ของมีดังนี้

                       1.ใช้ชื่อ Vertex ได้แก่ –วิทยุเคลื่อนที่บนบกและในรถยนต์(Land Mobile Redio)วิทยุการบิน (Airband Redio)

                       2.ใช้ชื่อ Satandard Horizon ได้แก่ –วิทยุทางทะเล (Marizon Division)

                       3.ใช้ชื่อ YAESU ได้แก่ – วิทยุสมัครเล่น (Amateur Redio)

  • KENWOOD Kasuga Redio Co.,Ltd ก่อตั้งในปี 1946 ในเมือง โคมากาเน่ จัหวัดนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1960 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Trio Corporation ในปี 1961 ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าอุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพสูงจาก Trio แต่โรงงานในญี่ปุ่นก็ยังผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยังไม่ทัน Kasuga ยังมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของ Trio และติดสินใจที่จะสร้างชื่อให้กับบริษัท จึงใช้ชื่อว่า “Kenwood” คำว่าKen มาจากการสัมผัสอักษร ว่า “Kenmore Appliances หมายถึง เครื่องใช้ที่ทำได้สารพัดใจนึก คำว่า Ken ยังเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่น ส่วนคำว่า “Wood” นั้นมาจากความคงทนยั่งยืนของทรัพย์สินเหมือนกับ Hollywood ชื่อ ยี่ห้อ Kenwood ได้รับการยอมรับดีกว่า Trio ดังนั้นในปี 1981 Trio จึงตัดสินใจใช้ชื่อ Kenwood ทั่วโลก และเปลี่ยนชื่อเป็น Kenwood Corporation ใน ปี 1986 ต่อมา Kenwood ได้รวมกับ JVCหลังแยกมาจากบริษัท Matsushita ตั้งเป็นบริษัท JVC Kenwood Holdings ในปี 2008 สินค้าของ Kenwood ในประเทศไทยมีดังนี้

                       1.กลุ่มเครื่องเสียงติดรถยนต์

                      2.กลุ่มเครื่องเสียงภายในบ้าน

                      3.กลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร