วิทยุสื่อสารสมัครเล่นคืออะไร

วิทยุสื่อสารสมัครเล่นคืออะไร

วิทยุสื่อสารสมัครเล่นคืออะไร

            วิทยุสื่อสารสมัครเล่น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แฮม เรดิโอ” คือบุคคนที่มีความชื่นชอบและสนใจในวิทยุเพื่อการสื่อสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และนอกจากตัวอุปกรณ์และการใช้งานแล้วการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนั้น ยังได้ร่วมค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย เช่นศึกษาถึงตัวเครื่องรับ – ส่ง ระบบสายอากาศ  แหล่งพลังงาน  และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ รวมถึงการทดลองรับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ในรูปแบบและพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นทั้งการศึกษา และการค้นคว้าทดลองไปในตัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารให้กับสถานีวิทยุของตนเองอยู่สม่ำเสมอ

ผู้ที่สนใจวิทยุสื่อสารสมัครเล่นต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจวิทยุสื่อสารสมัครเล่นนั้น ต้องได้รับการทดสอบจากหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล เกี่ยวกับเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นเสียก่อน ซึ่งเรียกหน่วยงานนี้ย่อ ๆ ว่า กสทช. และเมื่อสอบผ่านแล้ว ก็จะได้ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาติพนักงานวิทยุสื่อสารสมัครเล่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยืนยันการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

กิจการวิทยุสื่อสารสมัครเล่นคืออะไร

สำหรับกิจการวิทยุสื่อสารสมัครเล่นนั้น ถือเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไรรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นกิจการที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิทยุ สายอากาศ และอีกมากมายที่ตนเองมีความสนใจได้อย่างอิสระ (แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย) นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้เป็นเครือข่ายสำรองของชาติได้ด้วย ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงต่าง ๆ ตามที่มีระบุไว้ในวัตถุประสงค์กิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างชัดเจน และไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีกิจการวิทยุสมัครเล่น แต่ยังมีเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นจากต่างชาติอีกจำนวนมากจากหลายสถานีที่มีความชื่นชอบแบบเดียวกันนี้

คำว่า “วิทยุสื่อสารสมัครล่น” หลายคนเมื่อได้ฟังแล้วอาจคิดว่าเป็นการทำอะไรเล่น ๆ ไปเรื่อยเปื่อยไม่จริงจังไม่จริงจังใช่หรือไม่? จากคำว่า “สมัครเล่น” ที่มาต่อท้าย อีกทั้งยังมีบางกล่าวหาว่านักวิทยุสมัครเล่น เป็นพวกที่ไม่มีความรู้จริง ใช้วิทยุเพื่อการสื่อสารคุยเล่นไปวัน ๆ ก็เท่านั้น ซึ่งอันที่จริงแล้ว วิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการที่มีนักวิทยุสมัครเล่นจำนวนมาก เต็มไปด้วยผู้ที่มีความรักและสนในการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมักค้นคว้าทดลองรับ-ส่ง คลื่นวิทยุ ด้วยเงินทุนของตัวเอง โดยปราศจากรายได้หรือของรางวัลอื่น ๆ ที่ได้มาจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น นอกจากนี้แล้วนักวิทยุสมัครเล่นยังถือว่าเป็น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยุสื่อสารอย่างสูงอีกด้วย