คุณลักษณะของวิทยุสื่อสาร

July 11, 2017 admin 0

         ในปัจจุบันการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อใช้งานถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะต้องซื้อให้เหมาะกับงานที่ใช้ โดยในปัจจุบันตามท้องตลาดจะมีหลากหลายยี่ห้อ หลายรุ่น หลายราคา ซึ่งการเลือกซื้อวิทยุสื่อสารตามท้องตลาดจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะแต่ละยี่ห้อมาตรฐานการใช้งานแตกต่างกัน [อ่านต่อ…]

ตาชั่งดิจิตอลกับสมาคมชั่งตวงวัด

July 7, 2017 admin 0

ตาชั่งดิจิตอล หลังจากกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการอนุญาตให้สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย หรือการชั่งตวงวัด โดยได้รับความร่วมมือจากการประชุมผู้ประกอบการเครื่องชั่งสปริงในช่วงกลางปี 2545 จึงได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าในปี 2546 และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลายาวนาน [อ่านต่อ…]

หลักการใช้วิทยุสื่อสาร

April 12, 2017 admin 0

               ในปัจจุบันวิทยุสื่อสารมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญของกลุ่มอาชีพ กลุ่มบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุสื่อสารเป็นการติดต่อรูปแบบหนึ่งที่ง่าย [อ่านต่อ…]

ผนังคอนกรีต วิธีการก่อผนังที่ถูกต้อง ปลอดภัย

October 19, 2016 admin 0

ผนังคอนกรีต เวลาที่จะก่อขึ้นนั้น หากทำโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และก่อขึ้นมาแบบไม่ถูกวิธี อาจทำให้ผนังที่สร้างมีการแตกร้าวและไม่มีความสวยงามได้ วิธีการก่อคอนกรีตที่ถูกต้องนั้นมีดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและวางแนวดิ่งของฉาก เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทราย ช่วยในการปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกัน แล้วป้ายปูนก่อ [อ่านต่อ…]

1 2 3 4 5 10