การเลือกประเภทถังขยะมีประโยชน์อย่างไร

อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทุกคนอาจมองข้ามข้อดีไป สิ่งนั้นคือ ถังขยะ คุณรู้หรือไม่ว่า ประโยชน์ของสิ่งนี้มีมากกว่าเก็บเศษอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่ไร้ค่า เพราะช่วยคัดแยกขยะให้เป็นสัดส่วน สังเกตุได้จากสีถังขยะแต่ละประเภท เช่น

  1. สีเหลือง กับขยะประเภทของแห้ง เราสามารถนำเอาเศษ ชิ้นส่วนเหลือใช้มาประยุค หรือกลับไปรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่ได้
  2. สีเขียวเก็บขยะเปียก
  3. สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นประเภทสิ่งของที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลใช้งานต่อได้อีก
  4. สีแดง เป็นประเภทขยะอันตราย ห้ามเข้าใกล้ หรือหยิบจับ

ซึ่งนอกจากถังขยะมีคุณสมบัติการคัดแยกขยะแบบอัตโนมัติ(ต้องอาศัยจรรยาบรรของมนุษย์ร่วมด้วย) แล้วยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลากหลายประเภท ได้แก่

  • ปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
  • ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง
  • ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น
  • ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
  • สร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นผู้รักความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่