ขายรถมือสอง กรณีศึกษาก่อนรับซื้อรถมาใช้งาน

      เชื่อได้เลยว่าหลายคนที่กำลังตัดสินใจรับซื้อรถมาใช้งานเป็นต้องวิตก คิดกังวลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ซื้อกับความคุ้มค่าทางด้านคุณภาพเพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ย่อมเกิดวิกิตทางด้านการเงินกันไปถ่วนหน้า แต่จะทำอย่างไร ก็ในเมื่อมีความจำเป็นต้องมีรถเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคม จึงทำให้ธุรกิจขายรถมือสองเปิดให้บริการอย่างมากมาย ดังนั้นก่อนรับซื้อรถจึงควรศึกษาจากหัวข้อดังต่อไปนี้

 • ความน่าเชื่อถือของแหล่งซื้อขายรถมือสอง
  •     ประสบการณ์ที่เปิดกิจการมายาวนานแค่ไหน (อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 10 ปี)
  •     แบรนด์ของตลาดรถดังกล่าวเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปหรือไม่
  •     แหล่งข้อมูลที่สืบค้น เช่น อินเตอร์เน็ท หรือสื่ออื่นๆ
  •     ความมีตัวตน การระบุที่มา สถานที่ หรือช่องทางการติดต่อต่างๆ ที่สะดวก
 • ประเภทการใช้งานเครื่องยนต์ที่ต้องการรับซื้อรถ
 • ประวัติการใช้งานรถ จากเจ้าของรถคนเดิม
  •     ผู้ใช้รถมีความรู้เรื่องการใช้รถ การดูแล ซ่อมแซ่ม ปรับ เปลี่ยนอะไหล่หรือไม่
  •     เจ้าของรถคนเดิมอยู่ในช่วงวัยใด มีอุปนิสัยการใช้รถเป็นเช่นไร
  •     สภาพแวดล้อมโดยรวมที่ใช้งานรถตลอดเวลา
  •     การเข้าตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตามกำหนดการที่ทางศูนย์แจ้งไปหรือไม่
 • ราคากับความเหมาะสมพิจารณาได้จาก
  •     ระยะทางที่แสดงหน้าปัทม์
  •     สภาพโดยรวมภายในห้องโดยสาร
  •     อะไหล่หาซื้อ ง่าย ยาก
  •     ระยะเวลาที่ใช้งาน
  •     ประกันภัย
  •     สภาพห้องเครื่องยนต์
 • ข้อมูลภายในเล่มทะเบียนรถที่ทางกรมขนส่งเป็นผู้ออกให้ตรงกับหมายเลขต่างๆในตัวรถ