ความหนาของพื้นอีพ็อกซี่ ควรมีระดับเท่าไหร่จึงเหมาะสม

ความหนาของพื้นอีพ็อกซี่ ควรมีระดับเท่าไหร่จึงเหมาะสม

ความหนาของพื้นอีพ็อกซี่ ควรมีระดับเท่าไหร่จึงเหมาะสม

            ระดับความหนาของพื้นอีพ็อกซี่ที่นิยมกันส่วนใหญ่จะเป็นแบบบาง ไม่หนามาก โดยมีการเคลือบรองพื้นหนึ่งชั้นและเคลือบสีอีกหนึ่งถึงสองชั้น แล้วแต่จำนวนครั้งที่เคลือบ ซึ่งจะมีความหนาอยู่ระหว่าง 300 ถึง 600 ไมครอน การเคลือบพื้นแบบนี้ จึงเหมาะกับการนำมาใช้งานเบา ๆ เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการเคลือบคือต้องการรักาความสะอาด ปราศจากฝุ่นเท่านั้น เช่น ในพื้นที่ที่ไม่พลุกพล่าน อย่างห้องเก็บของ โกดังเก็บของ หรือโรงขยะ เป็นต้น

การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่แบบมาตรฐาน

หากต้องการนำมาใช้งานที่หนักขึ้น การเคลือบพื้นแบบมาตรฐานก็ต้องเพิ่มความหนาขึ้นมาอีก โดยมีระดับความหนาอยู่ที่ 0.375 นิ้ว (375 มิล) หรือมากกว่านี้ พร้อมกับมีการรวมสสาร หรือผงเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเข้าไปอีกหลายชั้น ก่อนทำการการเคลือบด้วยยาแนวและสี อย่างไรก็ตาม สำหรับมืออาชีพส่วนใหญ่แล้วมักติดตั้งให้ระดับความหนาอยู่ที่ 0.020 ถึง 0.250 นิ้ว (20-250 มิล) เป็นหลัก

ส่วนการพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเองนั้น ควรเริ่มต้นที่ระดับความหนา 2 มม. (0.0625 นิ้ว) หรือ 3 มม. (0.125 นิ้ว) เป็นหลัก ซึ่งความหนาระดับนี้ มักถูกเลือกใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากมันมีลักษณะที่มันวาวดูเรียบเนียน อีกทั้งยังยังช่วยให้การทำความสะอาดทำได้ง่าย และเป็นความหนาที่ทนทาน ตอบโจทย์กับการนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

หลัก 3 ประการ สำหรับการเลือกความหนาของพื้นอีพ็อกซี่

1.สภาพของคอนกรีต – ระดับความเสียหายที่ส่งผลต่อคอนกรีต จะส่งผลอย่างมากต่อการเลือกระดับความหนา หากสภาพพื้นคอนกรีตมีรอยแตกขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้ความหนาให้มากขึ้น ส่วนพื้นคอนกรีตที่ยังใหม่อยู่ ก็เคลือบแค่ระดับบาง ๆ เท่านั้น

2.ความพลุกพล่าน – หากความพลุกพล่านของผู้คนในพื้นที่มีมาก ก็ต้องเลือกระดับความหนาพื้นอีพ็อกซี่ให้มากขึ้น แต่หากเคลือบในพื้นที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านมากนัก ก็สามารถเคลือบให้บางลงตามจุดประสงค์ของการใช้งานได้

3.สารเคมีในพื้นที่ – ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เกิดจากการทำความสะอาด หรือจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อระดับความหนาของการเคลือบ ก่อนการเคลือบจึงต้องประเมินก่อนว่าพื้นที่เหล่านั้นต้องพบเจอกับสารเคมีมากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกใช้ระดับความหนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ ได้

สรุปได้ว่า หากเคลือบพื้นอีพ็อกซี่แบบบาง ๆ จะเหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่พลุกพล่าน หรือในจุดที่ต้องการเพิ่มความรู้สึกสุนทรี และง่ายต่อการทำความสะอาด ส่วนการเคลือบพื้นแบบหนา ๆ จะเหมาะสมที่สุดกับพื้นแบบคอนกรีตที่มีร่องรอยความเสียหายหนัก เป็นสนิม หรือต้องรองรับการใช้งานที่หนัก ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่เคลือบอยู่ได้ยาวนานกว่า.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ สีพื้นโรงงาน.com