คำแนะนำ สำหรับเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง

คำแนะนำ สำหรับเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง

คำแนะนำ สำหรับเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง

            ใครก็ตามที่อยากทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง ไม่อยากขอความช่วยเหลือจากใคร สิ่งแรกที่อยากแนะนำให้มีคือ “ความมั่นใจ” ซึ่งต้องพกความมั่นใจมาเต็มร้อยเสมอ ว่าพื้นที่ต้องการเคลือบนั้น มีความเหมาะสมมากหรือยัง ซึ่งวิธีการตรวจสอบมีความสำคัญมาก ต้องดูที่การใช้งานและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

1.การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง ไม่ควรอยู่กลางที่โล่งแจ้งหรือมีแดดส่องถึง เพราะสีจะเสื่อมสถาพได้

2.พื้นคอนกรีตที่จะเคลือบ ต้องไม่มีความชื้นสะสมสูงเกินไป ห้ามเกิน 10%  เพราะจะเกิดปัญหาสีหลุดล่อนได้

3.พื้นต้องไม่มีการสัญจรด้วยรถขนาดใหญ่ (น้ำหนักเยอะ) เพราะพื้นพวกนี้บางมากและไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะ

4.บริเวณที่ต้องการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ต้องแน่ใจเสมอ ว่าไม่มีการเปียกน้ำตลอดเวลา

เมื่อมั่นใจทั้ง 4 ข้อแล้ว ต่อมาคือ “ทำความสะอาด” ก่อนลงมือเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

ก่อนลงมือเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง ต้องทำความพื้นที่ให้สะอาดก่อนเสมอ (ไม่ควรใช้น้ำล้าง เนื่องจากปูนสามารถกักเก็บความชื้นได้สูง)  เช่น เก็บกวาดพื้นที่ ขัดคราบสกปก หิน ขยะต่าง ๆ หรืออาจจะมีการซ่อมพื้นที่แตกร้าวให้เสร็จก่อนตามความเหมาะสม

เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว  ต่อมาคือ การปิดล้อมพื้นที่ และเตรียมอุปกรณ์สำหรับเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ให้พร้อม ทั้งหน้ากากกันสารเคมี ถุงมือ แปรง ลูกกลิ้ง เทปกาว ชุดสำหรับการทาสี และที่สำคัญคือ สีที่จะนำมาใช้ทาพื้น

ข้อควรระวัง ก่อนคลือบพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง

1.ควรใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นและคุณสมบัติที่ต้องการ

2.อ่านฉลากและคำแนะนำทุกครั้งก่อนเริ่มงาน

3.ต้องมั่นใจว่ามีวัตถุดิบและอุปกรณ์เพียงพอในการลงมือทำ

4.ควรสวมใส่ถุงมือและแว่นตาทุกครั้งในการผสมสี

5.ควรใช้ถังสะอาดในการเตรียมสี

6.ควรให้เวลากับขั้นตอนการชั่ง วัด ตวง สัดส่วนการผสมสีให้เกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด

7.ควรเตรียมสีให้เพียงพอกับการใช้งาน ก่อนที่สีจะเริ่ม set ตัว

8.ในการผสมสีควรเริ่มจากการผสมในขนาดเล็ก แล้วค่อยเพิ่มปริมาณของเนื้อสีเข้าไป โดยต้องมั่นใจว่าได้ทำการคนอย่างทั่วถึงแล้วทุกครั้ง

9.ต้องทำการผสมสี Part B ลงใน Part A เสมอ

10.ทำการกวนสี อย่างน้อย 3 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมเข้ากันได้ดี

11.หลังเคลือบพื้นอีพ็อกซี่เสร็จแล้ว ต้องนำของเสียไปกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไป.