คุณสมบัติโรงแรมที่เหมาะสมกับการเลือกใช้บริการ

ในมุมความสะดวกสบาย ของวันพักผ่อนที่เราทุกคนปรารถนาเมื่อได้อยู่ในช่วงการผ่อนคลายความตึงเครียด คือ โรงแรมที่พักอันเป็นพื้นที่ ทำเลที่รักษาพื้นที่ความเป็นส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  หรือที่พักในย่านใจกลางเมือง ก็ควรที่จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีการคมนาคมสะดวก หรือสามารถจำลองสถานที่ให้เข้ากับสถานการณ์อันผ่อนคลายได้

ซึ่งคุณสมบัติโรงแรมที่ควรเลือกใช้บริการพอสรุปได้แบบคร่าวดังต่อไปนี้

  • สามารถการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ที่มีแหล่งอ้างอิงได้ เช่น เสียงตอบรับจากผลการเข้าใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าใช้บริการ
  • การให้บริการของพนักงานทั้งก่อนและหลังการเข้าพัก
  • ทำเลที่สะดวกต่อเส้นทางการเดินทางเข้าไปพักผ่อน และออกไปสัมผัสกับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้รวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดอาการเมื้อยล้าไปเสียตั้งแต่การเดินทาง
  • ความสะอาด ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงภายในห้องพักเท่านั้น แต่รวมไปถึงมลภาวะที่เป็นมิตรต่อสุขภาพร่างกายด้วย
  • บริการสำรองที่พัก โรงแรม ที่รวดเร็ว โดยมีมาตรฐานการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งหากเป็นระบบจองห้องพักออนไลน์ ต้องมีคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลทาม
  • ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เรื่องราคา ข้อมูลห้องพัก(ในส่วนรูปภาพที่นำเสนอ) โปรโมชั่น
  • มีระบบแจ้งเตือนสถานะให้รับทราบเกี่ยวกับผลการจอง การชำระเงิน ให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์
  • มีการคำนวณราคาห้องพักให้ลูกค้าได้รับทราบแบบคราวๆ เพื่อใช้สำหรับวางแผนเรื่องงบประมาณค่าใชจ่ายที่จำเป็นต้องสำรองมา