น๊อต กับเรื่องน่ารู้

รู้หรือไม่ว่าส่วนประกอบชิ้นงานจะออกมาตรงสเป็ค ได้มาตรฐานการผลิตหรือไม่นั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การออกแบบที่สวยงาม  การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ หรือประสบการณ์ของพนักงาน แต่ยังขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทวัสดุยึดติดที่สอดคล้องเข้ากับเนื้องานด้วย เหมือนกับการเลือกใช้น๊อตให้ถูกเบอร์

ซึ่งน๊อตเองนอกจากเป็นวัสดุที่ใช้ยึดติดวัสดุเข้าด้วยกัน ยังมีประโยชน์ในเรื่องความสวยงาม การปกปิดจุดบกพร่องที่เสี่ยงต่อการใช้งาน อาทิเช่น น็อตล้อ(จุกลมยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์) โดยจะมีคุณสมบัติกับชิ้นงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

  1. ขนาดความยาว พื้นที่หน้าตัด ของน็อต
  2. น้ำหนัก และลักษณะการขัน โดยเฉพาะล้อรถ ที่มีทิศทางหมุนตาม และทวนเข็ม(ป้องกันการคลายตัว)
  3. เครื่องมือที่ใช้ขันต้องเหมาะสมทั้งรูปทรง(เหลี่ยม) ประเภทการใช้งาน
  4. ตำแหน่ง ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการลดประสิทธิภาพของน๊อต เช่น ตำแหน่งที่ก่อให้เกิดสนิม (น้ำ น้ำมัน )
  5. คุณภาพ นวัตกรรมการผลิต(เครื่องมือ และระยะเวลาที่เปิดกิจการของบริษัท ตัวแทนจำหน่าย)

ถ้าหากเราสังเกตุดีๆ จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้น๊อตเป็นอุปกรณ์ยึดติดเสียส่วนใหญ่ โดยเข้ามามีบทบาทแทนตะปู ที่ปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมาก เพราะ

  • หากเกิดกรณีการลื้อถอน ตะปูจะทำให้ชิ้นงาน เนื้อไม้จะเกิดรอยตำหนิ ยากต่อขั้นตอนการลื้อถอน
  • น็อตสามารถติดตั้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงมาก