ปั๊มน้ำดีช่วยประหยัดเงิน

ปั๊มน้ำดีช่วยประหยัดเงิน

          ปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ภายในบ้านมีความแรงของน้ำสม่ำเสมอ และต้องใช้ร่วมกับถังเก็บน้ำเท่านั้นไม่สามารถต่อกับท่อประปาโดยตรง เพราะทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการใช้น้ำส่วนรวมและถือว่าผิดกฏหมาย แต่ปั๊มน้ำจะมีหลากหลายประเภทซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละประเภท โดยจะมีดังนี้ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,ปั๊มน้ำกึ่งอัตโนมัติ,ปั๊มหอยโข่ง,และปั๊มจุ่มปั๊มแช่ โดยจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป

  • ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เป็นปั๊มน้ำที่เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน โดยการทำงานคือ เมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำปั๊มน้ำจะทำงานทันที เมื่อเลิกใช้ปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงาน เหมาะกับบ้านที่มีอาศัยอยู่ 2-3 คน โดยปั๊มอัตโนมัติจะมี 2 แบบ คือแบบที่มีแรงดันอากาศ และปั๊มแรงดันคงที่ สำหรับปั๊มถังแรงดันอากาศ จะมีอายุใช้งานนานกว่า แต่หากใช้ไปนานๆด้านในจะขึ้นสนิม หากมีรอยรั่วจะต้องเปลี่ยนถังใหม่ หากเป็นปั๊มแรงดันคงที่ หากมีการเปิดน้ำพร้อมกัน 4 จุด แรงดันน้ำจะไหลเท่ากันทั้ง 4 จุด หากเทียบทั้งสองแบบปั๊มแรงดันอากาศจะดึงน้ำได้แรงกว่า
  • ปั๊มหอยโข่ง เหมาะสำหรับการดึงน้ำมาเก็บใสถัง เหมือนกับการใช้ในการเกษตรที่ต้องส่งน้ำไปใช้ในที่ไกลๆหรือดึงน้ำขึ้นไปใช้บนอาคารสูงๆ โดยปั๊มน้ำนี้เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ
  • ปั๊มกึ่งอัตโนมัติ จะมีลักษณะคล้ายกับปั๊มอัตโนมัติ แต่จะต้องเปิด-ปิด สวิทซ์ หรือเสียบ-ถอดปลั๊กซ์ใช้งานเองจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม
  • ปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มน้ำที่เหมาะกับการดึงน้ำ โดยใช้สำหรับการดึงน้ำท่วม ดึงน้ำจากบ่อ โดยมีให้เลือกหลายขนาด โดยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเพียง 7 ชั่วโมง โดยสำหรับปั๊มจุ่มหรือปั๊มแช่ จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบมีลูกลอย เมื่อจุ่มน้ำสูงลูกลอยจะลอยขึ้น เมื่อน้ำถูกใช้จนหมดลูกลอยก็จะจมลงอัตโนมัติ แบบที่ 2 ไม่มีลูกลอย อาจจะต้องเปิด-ปิด สวิทซ์เอง

           หากเลือกใช้จะต้องเลือกปั๊มน้ำจะต้องพิจารณาจากความเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะใช้งานภายในบ้าน เช่น บ้าน 1 ชั้นควรใช้ปั๊มน้ำประมาณ 150 วัตต์ บ้าน 2 ชั้น ควรใช้ 250 วัตต์ และบ้าน 3-4 ชั้น 400 วัตต์ โดยข้อมูลผู้ผลิตจะมีแนวทางจากการประมาณอัตราการใช้น้ำของแต่ละอาคาร แต่ละประเภท รวมถึงความสูงของตัวอาคารด้วย