ปั๊มน้ำ ประเภทของปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ มีความสำคัญต่อบ้านและอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดหาน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลมาใช้ วิธีการที่จะนำมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่พวกเขาต้องการจะใช้ ดังนั้นจึงมีหลายจุดประสงค์ในการใช้เครื่องสูบน้ำ จึงทำให้มันมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

ปั๊มน้ำแบบพื้นฐานหรือที่ถูกนำมาใช้ในครัวเรือนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง น้ำจากแหล่งใต้ดินหรือบาดาลจะถูกส่งผ่านเครื่องสูบน้ำ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้น้ำมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย จะมีห้องน้ำและห้องครัวที่ต้องการใช้น้ำ ตัวปั๊มจะถูกฝังไว้ใต้ดิน และจะดูดน้ำขึ้นมาโดยผ่านมอเตอร์ที่อยู่เหนือพื้นดิน สำหรับโครงการสูงตึกหรืออาคารสูงจะใช้ถังความดันร่วมด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้แรงดันน้ำใช้ตามทีต้องการ อย่างที่รู้ๆกันว่า ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากสำหรับการหาปั๊มน้ำที่ให้แรงดันสูงเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับอาคารสูง เพื่อที่จะเก็บรวบรวมน้ำไว้ในบ้านหรืออาคาร ปั๊มน้ำที่จะถูกนำมาใช้จะถูกเรียกว่า ปั๊มหลุม หรือ ปั๊มบ่อที่ใช้ในการระบายน้ำทั่วไป แต่อาจจะมีการนำไปใช้ในกรณีที่เก็บรวบรวมน้ำไว้ใช้สำหรับชั้นใต้ดิน หรือ ถังเก็บน้ำชั้นล่างของตึก

การที่จะซื้อเครื่องสูบน้ำเหล่านี้มาใช้ สิ่งแรกที่ควรเลือกพิจารณาก็คือ จะเลือกใช้ระหว่างแบบใช้กับไฟฟ้าธรรมดา หรือแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แน่นอนว่าเครื่องสูบน้ำแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะมีข้อได้เปรียบมากกว่า หนึ่งคือความสามารถในการใช้พลังงานที่ไม่สูงจนเกินไป ไม่เสี่ยงต่อปัญหาความร้อนของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ของเครื่อง ไม่จำเป็นต้องต่อสายไฟให้ยุ่งยากหรือวางท่ออะไรมากมาย อาศัยแผงเซลล์พลังแสงอาทิตย์ในการให้พลังงานและมันง่ายมีราคาถูกสำหรับการดูแลรักษา

ปั๊มน้ำ รายละเอียดของเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เห็นได้ชัดเจนว่า ปั๊มน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์มีคุณประโยชน์มากในฟาร์มชนบทหรือในทุ่งที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปถึง สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่สร้างความเสียหายให้กับชั้นบรรยากาศของโลก

ถ้าคุณวางแผนที่จะซื้อเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เรามีแนวความคิดพื้นฐานที่คุณควรจะได้พิจารณาเสียก่อนที่จะตัดสินใจถึงความเหมาะสมมากขึ้น ระบบสูบน้ำโดยตรงซึ่งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการทำงานก็ต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงาน เหมาะกับพื้นที่ที่แสงแดดตลอด หรือแสงแดดที่จัด เพื่อที่จะสูบน้ำเก็บไว้ใช้เมื่อยามต้องการ

ในทางตรงกันข้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะมีแบตเตอร์รี่เพื่อเก็บกักพลังงานไว้ เนื่องจากแผงโซล่าร์แล้วยังต้องอุปกรณ์อื่นๆที่ทำงานรวมกันด้วย ได้แก่ แบตเตอร์รี่, ถังน้ำ, สวิตช์ควบคุมความดันน้ำ, ตัวควบคุมปั๊ม และตัวชาร์จพลังงาน วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เหล่านี้คือการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่ในช่วงวันที่ไม่ค่อยจะมีแดด ซึ่งระยะเวลาของการกักเก็บพลังงานก็ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่ที่เลือกใช้

ดังนั้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านคุณเป็นความคิดที่ดี พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานอิสระและมีให้ใช้ฟรี และไม่มีวันหมดไป อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ข้างบนว่า ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ใดบ้าง และจะต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เสมอขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ นอกจากอุปกรณ์แล้วสถานที่ตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะต้องเป็นแหล่งที่ให้แสงแดดสูงสุด และทิศทางการวางควรจะวางแผงเซลล์ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ และต้องแน่ใจว่าดวงอาทิตย์เดินทางจากตะวันออกไปยังทิศตะวันตกจะต้องใช้เวลานานพอสมควรให้กับแผงโซล่าร์

อุปกรณ์ตัวสำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ ก็คือ ตัวเบรกเกอร์หรือกล่องฟิวส์ ความสำคัญของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ ให้คุณสามารถควบคุมการถ่ายโอนพลังงานจากแผงเซลล์ไปยังแบตเตอรี่หรือไปสู่บ้านโดยตรง ตัวเบรกเกอร์นี้จะควบคุมปริมาณพลังงานที่จะไหลไปยังบ้านและทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พลังงานแสงอาทิตย์นี้อาจจะง่ายในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม แต่สำหรับการติดตั้งคุณควรจะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งไม่ควรที่จะติดตั้งมันด้วยตัวคุณเองเด็ดขาด

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องจักรหรือการเดินสายไฟที่ซับซ้อน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กก็สามารถที่ใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่เพื่อเก็บกระแสไฟไว้ก็เพียงพอแล้วกับปริมาณที่ต้องการใช้