ผนังคอนกรีต วิธีการก่อผนังที่ถูกต้อง ปลอดภัย

ผนังคอนกรีต

ผนังคอนกรีต เวลาที่จะก่อขึ้นนั้น หากทำโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และก่อขึ้นมาแบบไม่ถูกวิธี อาจทำให้ผนังที่สร้างมีการแตกร้าวและไม่มีความสวยงามได้ วิธีการก่อคอนกรีตที่ถูกต้องนั้นมีดังนี้

  1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและวางแนวดิ่งของฉาก
  2. เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทราย ช่วยในการปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกัน แล้วป้ายปูนก่อ Q-Con ลงด้านล่างของบล็อคก้อนแรกก่อนวางก้อนบล๊อคลงบนแนวปูนทราย โดยไม่ต้องราดน้ำที่ Block แต่อย่างใด เพียงแต่ทำความสะอาดไม่ให้ฝุ่นติด แล้วป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของก้อนด้วยเกรียง โดยก่อ Q-Con ให้ความหนาของปูนก่อเพียง 2-3 มม. ก่อนวางก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก
  3. ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นบนถัดไป ให้แนวที่เหลื่อมกันมีระยะไม่น้อยกว่า 10 ซม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยขึงแนวก่อนการก่อ ป้ายรอยต่อโดยรอบก้อยด้วยปูน Q-Con หนา 2-3 มม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มตลอดแนว โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื่อยึดก้อน Block
  4. ปรับแต่งบล็อคให้ได้แนวระดับความต้องการ ควรทำให้แล้วเสร็จภายใน 5 นาที
  5. หากพื้นที่ของผนังมีขนาดพื้นที่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง ต้องมีเสาเอ็น โดนใช้เหล็กเสริม 2 เส้น และมีเหล็กปลอกทุกระยะ 20 มม. เหล็กเสาเอ็นจะต้องฝังลึกในพื้นหรือคานที่เป็นโครงสร้างหลัก
  6. มุมกำแพงทุกมุมหากไม่ทำเสาเอ็น ให้ก่อประสานเข้ามุม ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่เกินตารางและปลายกำแพงที่ยื่นออกมาจากเสาเกินกว่า 1.50 ม.
  7. จากนั้นจึงทำการฉาบปูน ก็จะได้ผนังคอนกรีตมวลเบาที่มีคุณภาพและความสวยงามแล้ว

ผนังคอนกรีตCr: http://www.forfur.com/img/I53/t_5290_14519775751246456826.jpg

            การก่อผนังขึ้นมาควรจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน เพราะผนังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของบ้าน หากผนังเกิดการแตกร้าวก็สามารถทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นถ้าท่านคิดจะก่อผนังขึ้นเอง ควรทำการศึกษาข้อมูลให้มาก สอบถามผู้ที่มีความชำนาญในด้านนี้จะดีมาก เพื่อบ้านของคุณ