สาระน่ารู้ของเครื่องปั่นไฟ

                เครื่องปั่นไฟถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญค่อนข้างมาก เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านเรือนขนาดเล็กไปจนถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดกลางจนกระทั่งขนาดใหญ่ หากมีการเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าดับทำให้ขาดกระแสไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟก็จะทำหน้าที่สำรองไฟเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

                ประเภทของเครื่องปั่นไฟมีหลายประเภท หลายขนาด โดยอาจจะแยกประเภทจากวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งสามารถเลือกซื้อโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่จะใช้งาน เช่น เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันจากก๊าซธรรมชาติ เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเบนซิน และเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล  สำหรับเครื่องปั่นไฟเบนซินจะได้รับความนิยมใช้มากกว่า เนื่องจากเครื่องยนต์มีขนาดเล็ก เสียงของเครื่องมีความเบา ราคาไม่แพง และสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล แต่ถ้าหากกล่าวถึงความอึดความทนของเครื่องปั่นไฟดีเซลจะดีกว่า เครื่องแบบเบนซินเหมาะกับใช้งานที่ไม่บ่อย แต่ถ้าหากมีการใช้งานบ่อยๆแนะนำให้ใช้เครื่องแบบดีเซล

                เหตุผลสำหรับพิจารณาเพื่อการซื้อเครื่องปั่นไฟ

 • งบประมาณ
 • ประเภทของการใช้งาน พิจารณาจากขนาดของเครื่องปั่นไฟ
 • ระยะเวลาสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง

หน่วยวัดค่าเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องปั่นไฟ

 • แรงดันไฟฟ้า (Voltage {V}) ความสามารถในการผลักดันให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า โดยปกติแรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปจะอยู่ที่ 220V
  • กระแสไฟฟ้า (Ampare {A}) อิเล็กตรอนที่ไหลในตัวนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์
  • กำลังวัตต์ (Watts {W}) หน่วยวัดกำลังไฟฟ้า ที่เปลี่ยนจากกำลังไฟฟ้าแปลงเป็นพลังงานอย่างอื่น
  • เควีเอ (Kilovolt x Ampere {KVA}) หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายให้โหลด เป็นผลคูณของกิโลโวลท์กับกระแสเป็นแอมแปร์
  • ความถี่ (Hertz {Hz}) เป็นการสลับขั้วกระแสไฟฟ้าใน 1 วินาที โดนมากจะอยู่ที่ 50 รอบ

                     การเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟจะต้องศึกษาข้อมูลในหลายๆด้าน โดยพิจารณาจากงบประมาณ ประเภทการใช้งาน สภาพแวดล้อมที่จะนำเครื่องปั่นไฟไปใช้งาน รวมถึงจำนวนและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการคำนวณหาขนาดเครื่องปั่นไฟที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

ปรึกษาและดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.seapowergent.com/