เทรนด์สินค้าพื้นอีพ็อกซี่ได้รับความนิยม เพิ่มโอกาสสร้างโรงงานใหม่

เทรนด์สินค้าพื้นอีพ็อกซี่ได้รับความนิยม เพิ่มโอกาสสร้างโรงงานใหม่

เทรนด์สินค้าพื้นอีพ็อกซี่ได้รับความนิยม เพิ่มโอกาสสร้างโรงงานใหม่

            ความต้องการพื้นอีพ็อกซี่เรซิ่น เพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นวัสดุเคลือบเซมิคอนดัคเตอร์และแผ่นกระดานเคลือบ ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนเซมิคอนดัคเตอร์ที่พัฒนาความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในด้านการผลิตชิ้นงานให้มีขนาดเล็กลง ก่อให้เกิดความต้องการอีพ็อกซี่เรซิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

ขณะเดียวที่ทางรัฐบาลจีน ก็ได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ โดยคาดการณ์ไว้ว่าจะสามารถก่อตั้งโรงงานภายขึ้นได้ ภายใต้ความร่วมมือกันของของ SMIC และ Fujian Jinhua Integrated Circuit ซึ่งทางด้านผู้เกี่ยวข้องได้มองว่า “นี่เป็นโอกากาศอันดี ต่อการส่งเสริมลงทุนกับผู้ผลิตจีน” นอกเหนือจากบริษัทจากชาติอื่น ๆ อาทิ อินเทลของสหรัฐฯ ซัมซุงของเกาหลีใต้ และ TSMC จากไต้หวัน

ความสำคัญของพื้นอีพ็อกซี่เรซิ่นนั้น จัดเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างมาก เป็นผลจากการนำไปใช้ในธุรกิจเซมิคอนดัคเตอร์ของสมาร์ทโฟน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ในยานยนต์ ซึ่งตลาดในจีน เกาหลีใต้ ราวมถึงไต้หวันมีการแข่งขันที่ดุเดือด จึงทำให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มลงมือคิดค้นกลยุทธ์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและหาจุดยืนให้กับตนเอง

ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงมากขึ้น จึงทำให้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็ได้มีการขึ้นราคาของพื้นอีพ็อกซี่ด้วยเช่นกัน หลังจากที่ราคาหยุดนิ่งมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ซึ่งทางด้านผู้รับผิดชอบของผู้ผลิตรายใหญ่ได้เผยว่า “ที่เป็นเช่นนี้ เพราะได้รับความเข้าใจจากลูกค้า และราคาที่ปรับขึ้นใหม่นี้ ก็ได้รับการพิจารณาและยอมรับมากขึ้นเรื่อย ๆ”

การฟื้นฟูเมืองหลวง (Tokyo) ทำให้เทรนด์สินค้าพื้นอีพ็อกซี่เติบโตขึ้น

ส่วนความต้องการนำพื้นอีพ็อกซี่เรซิ่นมาใช้ในงานวิศวกรรมโยธานั้น ก็พบว่าการฟื้นฟูเมืองหลวงกรุงโตเกียว เพื่อรองรับโตเกียวโอลิมปิคและพาราลิมปิคนั้น ถือเป็นดังเชื้อไฟที่ดี ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานของบรรดาประเทศกำลังพัฒนา

จึงคาดการณ์ได้ว่าจะมีอัตราการเติบโตขึ้นอีก 3% แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเข้าร่วมแข่งขันในภาคสินค้าทั่วไป ทั้งในด้านกำลังผลิตและราคากับบริษัทต่าง ๆ ก็ยังคงอยู่ในทางลบอยู่ ถึงแม้ต่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันก็ตาม

สถานการณ์เทรนด์สินค้าพื้นอีพ็อกซี่ล่าสุด มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น

หากนำข้อมูลของสถิติการผลิตโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (ข้อมูลทุติยภูมิ) มาอ้างอิง จะค้นพบว่า ปริมาณการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคมลดลงในอัตรา 5% หรือ 10,341 ตัน หลังจากไม่ตกลงมา 2 เดือน ส่วนปริมาณการขายในช่วงเดือนเดียวกันนั้น ก็ได้ลดลงในอัตรา 9.1% หรือคิดเป็น 9,985 ตัน ส่วนทางด้านมูลค่าการขายนั้น พบว่าลดลง 9.2% หรือคิดเป็นมูลค่าถึง 4,724,104,000 เยน และมีจำนวนคงเหลือถึง 3.3% หรือ 16,768 ตัน.