เรียนภาษาเกาหลีต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร

ความสนใจในแต่ละภาควิชาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่เชื่อไว้ว่าแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยล้วนแต่ต้องการสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีของสังคม และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปสร้างสัมมาอาชีพที่สุจริต ดั่งเช่นการเรียนภาษาเกาหลีที่อาจเป็นการเรียนหรือนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้นำไปต่อยอดเช่น สมัครสอบเข้าเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี,การท่องเที่ยว, ติดตามชมผลงานของนักแสดงเกาหลีที่ชื่นชอบ, สนทนาหรือผสมคำเพื่อเรียบเรียงคำพูดมาใช้ในการคค้าขาย(สินค้าเกาหลี) เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนภาษาเกาหลีจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่ามีความตั้งใจมากแค่ไหน แต่หากเป็นแค่เพียงความชอบแค่ประเดี๋ยวประด๋าวก็ไม่ควรไปเสียเวลา เพราะถึงอย่างไรแล้วก็คงไปไม่ถึงอย่างที่คิดไว้อย่างแน่นอน

5. วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรการเรียนภาษาเกาหลีอย่างจริงจัง

  1. เรียกจุดมุ่งหมายออกมาจากความคิดให้ได้ว่า วัตถุประสงค์ที่เรียนเพื่อสิ่งไหน
  2. หากต้องการไปเรียนต่อเกาหลีสิ่งแรกที่ต้องทำคือขยันเรียนในห้องเรียนเพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยให้ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. เปิดใจให้กว้างเพื่อรับความรู้ใหม่ๆ เนื่องจากการเรียนภาษาประสบการณ์มีความสำคัญ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนที่จะทำให้คุณรับทราบข้อมูลภาษาเกาหลีก็ควรควั่ยคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ เช่น คลิปวีดีโอ การสนทากับชาวเกาหลี การเรียนในคอร์สเรียนเสริม เป็นต้น
  4. ก่อนเดินทางไปเรียนต่อควรศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าสิ่งไหนควร หรือไม่ครปฏิบัติขณะอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี เริ่มตั้งแต่มารยาทในโต๊ะรับประทานอาหาร การจราจร
  5. คำนวณเงินทุน งบประมาณที่ต้องใช้จ่ายสำหรับใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ ถึงแม้จะไม่มากเท่าไปเรียนต่อในประเทศเศรษฐกิจแถวยุโรป แต่ก็จำเป็นต้องใช้เงินไม่น้อยเช่นเดียวกัน