ผนังคอนกรีต วิธีการก่อผนังที่ถูกต้อง ปลอดภัย

October 19, 2016 admin 0

ผนังคอนกรีต เวลาที่จะก่อขึ้นนั้น หากทำโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ และก่อขึ้นมาแบบไม่ถูกวิธี อาจทำให้ผนังที่สร้างมีการแตกร้าวและไม่มีความสวยงามได้ วิธีการก่อคอนกรีตที่ถูกต้องนั้นมีดังนี้ ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบาและวางแนวดิ่งของฉาก เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทราย ช่วยในการปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกัน แล้วป้ายปูนก่อ [อ่านต่อ…]