ฟู้ดเกรด คุณสมบัติที่ต้องเลือกใช้

October 10, 2013 admin 0

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอาหาร ยา เครื่องดื่ม หรือสิ่งสาธารณูประโภคต่างๆ ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหาร หรือเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เองจึงมีความจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสุขภาพอย่างเช่น ฟู้ดเกรดจึงกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับมาตรฐานระดับสากล [อ่านต่อ…]