สอบเทียบเครื่องชั่ง ประโยชน์ที่จะได้รับ

September 6, 2016 admin 0

สอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการทดสอบเครื่องมือวัดให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน จะได้ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้อื่นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้คุณภาพตามที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการสอบเทียบได้ดังต่อไปนี้ การสอบเทียบจะช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต ก็จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิ วัดน้ำหนัก [อ่านต่อ…]